Wsparcie kompetencyjne we wtrysku

You are in the right place if you look for:

 • Producer of moulds for plastic injection

 • Partner who will guide you through the unknown world of injection and produce your idea

 • Company which will produce for you already finished, e.g. your own plastic electronics housing, multi-component plastic product or plastic elements for the whole complex product

You are in the right place if you do not know the answers to these questions:

 • what should be the plastic flow in the future mould
 • what should be the length of the flow path
 • what should be the microparticle orientation
 • what should be the stream joining line
 • what should be the place of the mould's degassing
 • what should be the speed of the mould's operation
 • what cooling system should be used
 • how to analyze anisotropy
 • how to choose the gate's shape
 • where to localize the point of injection
Nie znasz odpowiedzi na pytania o wtrysku? - Canexpol

And so on and so forth...
If you are frightened by these issues, delegate the responsibility to a professional company with experience in implementing plastic products using injection technology such as CANEXPOL!

See how we work

6 steps from project to product

Our offer

We will provide you with a comprehensive service tailored to your needs:

 • we will make a product design or optimization of an existing product,
 • we will create moulds in the tool-room,
 • we will launch the product for serial production,
 • we will produce products from plastic.

What can you expect?

 • dedicated project leader
 • organized and transparent production process
 • counselling at each process stage influencing cost optimization
 • fruitful cooperation

Implementing your production order, we can also perform:

 • ultrasonic welding,
 • assembling the product,
 • marking,
 • packing,
 • storing,
 • packaging and customizing,
 • shipping.

Would you like to entrust us with your project?

Do you have any questions? Fill in the form or call an expert:

+48 514 336 764, projekty@canexpol.pl

  Dodaj plik do wiadomości (JPG, PDF, Word do 20 MB)

  Zgody obowiązkowe

  Informujemy, że podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, oraz że mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać powyższą zgodę, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych do celów udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie

  1. Administratorem podanych przez Państwa danych w zakresie imienia, nazwiska i adresu e-mail jest Canexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Komorowo, ul. Kolejowa 25, 07-310 Ostrów Mazowiecka, sekretariat@canexpol.pl, tel. +48 296457660.

  2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego inspektora ochrony danych osobowych Pawła Jasińskiego pod adresem: iodo@canexpol.pl

  3. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Państwa zapytanie.

  4. Państwa dane będą przechowywane w bazach Administratora przez okres 3 lat od dnia ostatniego kontaktu w sprawie będącej przedmiotem pytania.

  5. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody.

  6. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora danych, którzy w celu wykonania swoich obowiązków mogą otrzymać do nich dostęp oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy, np. firmom informatycznym.

  7. Na zasadach i warunkach określonych w RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych na adres e-mail wskazany w pkt. 2.

  8. Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, możliwe jest wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9. Podanie przez Państwa danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego oraz jest dobrowolne, jednak konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu, co oznacza, że odmowa podania przez Państwa danych osobowych będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z postawionego zapytania.

  10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, w sposób, który wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Państwa sytuację.
  Przetwarzanie danych użytkownika zawartych w formularzu odbywa się zgodnie z naszą polityką prywatności dostępną pod adresem canexpol.pl/polityka-prywatnosci/