CANEXPOL Sp. z o.o.


07-310 Ostrów Mazowiecka
Komorowo, street Kolejowa 25

+48 029 645 76 60
+48 029 645 76 80
sekretariat@canexpol.pl


NIP: 7590001925
BDO: 000018466
REGON: 001398648
KRS: 0000117092


    Add a file to your message (JPG, PNG, PDF, Word up to 20 MB)