Techniki stosowane przy przetwórstwie tworzyw sztucznych

Przetwórstwo tworzyw sztucznych to bardzo szeroki obszar obejmujący dziesiątki metod przetwarzania i obróbki, w celu uzyskania określonego kształtu wyrobu lub zmiany jego funkcjonalności poprzez połączenie, rozdzielenie i inne zabiegi fizyko-chemiczne. Przetwórstwo tworzyw sztucznych obejmuje najczęściej metody formowania tworzyw w stanie plastycznym lub płynnym, a rzadziej mechaniczną obróbkę wiórową, choć i taką wykorzystuje się coraz częściej.
Ponieważ każda metoda przetwórstwa tworzyw jest unikalna dla dalej grupy wyrobów, dlatego zwykle związane są z nią określone maszyny i urządzenia technologiczne oraz wspierające proces (urządzenia peryferyjne).

Najważniejsze metody przetwórstwa tworzyw sztucznych termoplastycznych

Do najważniejszych metod stosowanych w przetwórstwie tworzyw termoplastycznych należy zaliczyć:

 • wytłaczanie i jego odmiany – największa grupa odmian i jednocześnie największa liczba tworzyw przetwarzanych jest
  tą metodą. Proste wytłaczanie to wytwarzanie profili, kształtowników. W połączeniu z rozdmuchiwaniem można otrzymać opakowania na ciecze, zbiorniki, a poprzez rozdmuchiwanie swobodne folie rękawową, wykorzystywaną
  w przemyśle opakowaniowym i rolnictwie,
 • wtryskiwanie i jego odmiany – druga najczęściej wykorzystywana metoda polega na wtryskiwaniu płynnego (uplastycznionego) tworzywa do formy wtryskowej, a następnie zestaleniu go w fazie ochładzania i usunięciu z formy,
 • prasowanie (tłoczne i przetłoczne) – metoda zarezerwowana dla grupy tworzyw termoutwardzalnych, niestety niemożliwych do dalszego przetwórstwa (recyklingu), stąd stanowiących marginalną produkcję,
 • laminowanie – służy do powlekania materiałów, tkanin, papieru warstwą z tworzyw sztucznych,
 • kalandrowanie – celem jest wytworzenie taśm, folii i płyt o zadanej fakturze lub teksturze nadawanej przez obracające się walce,
 • odlewanie (ciśnieniowe, bezciśnieniowe i rotacyjne) – stosowane do oddania kształtu form poprzez rozpływanie grawitacyjne lub pod działaniem ciśnienia tworzywa. Odlewanie rotacyjne pozwala na uzyskanie przedmiotów pustych w środku (wielkogabarytowe opakowania, zbiorniki, kontenery i inne).

Każda z tych metod posiada wiele odmian związanych ze specyficznymi właściwościami finalnych wyrobów. Każda
z metod posiada również swoje zalety i wady oraz ograniczenia technologiczne, wynikające z zasady działania i kształtu stosowanych narzędzi.

Procesy w przetwórstwie tworzyw sztucznych, które również należy wyróżnić

Wśród wielu procesów wykorzystywanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych należy wyróżnić również:

 • obróbkę skrawaniem (toczenie, frezowanie, struganie, wiercenie, gwintowanie, cięcie, szlifowanie i polerowanie),
 • spawanie, zgrzewanie i klejenie,
 • nakładanie powłok z tworzyw sztucznych (nakładanie gotowych powłok, zanurzanie, spiekanie, natryskiwanie płomieniowe, powlekanie)
 • metalizowanie tworzyw sztucznych, w celu nadania ich powierzchni wyglądu i właściwości metalu.
 • gięcie na gorąco,
 • rozdzielanie cieplne wykorzystywane w procesach cięcia tworzyw (np. bloków styropianu)

Techniki przetwórstwa tworzyw sztucznych – najważniejsze informacje

Jak widać metod, którymi można formować tworzywa sztuczne, ale i modyfikować ich specyficzne cechy, jest bardzo wiele.
Co za tym idzie wybór metody przetwórstwa do wytwarzania elementów z tworzyw sztucznych musi być poparty wieloma analizami opłacalności, kosztów zakupu maszyn i wytworzenia oprzyrządowania technologicznego. Jeden i ten sam element można wytworzyć na wiele sposobów, jednak wybrana metoda nie musi gwarantować sukcesu rynkowego, ponieważ inna może być droższa w inwestycji, ale tańsza w produkcji masowej.

Dr hab. inż. Przemysław POSTAWA, prof. PCz

6 kroków do produkcji Twojego pomysłu

Wsparcie kompetencyjne we wtrysku
Zbieramy od Państwa wszystkie oczekiwania i dane niezbędne do wykonania wstępnego projektu wyrobu. Na tej podstawie powstaje pierwsza wycena produkcji nowego projektu.
Tworzymy projekt 3D w programie, w którym można zweryfikować i dopasować wirtualnie każdy detal wyrobu z tworzywa sztucznego. Na tym etapie jest jeszcze możliwość istotnych zmian konstrukcyjnych.
Po akceptacji wirtualnego wyrobu powstaje prototyp funkcjonalny w technologii prototypowej Jest to decydujący moment w procesie realizacji wyrobu, w którym następuje weryfikacja wstępnych założeń.
Po zaakceptowaniu modelu wypraski i omówieniu podstawowych parametrów formy wtryskowej rozpoczyna się proces konstrukcji formy.
Kolejny etap to wykonanie poszczególnych elementów formy wtryskowej, jej montaż i próby na wtryskarce. Produkcja form oparta jest na materiałach i surowcach renomowanych dostawców, a posiadany przez nas park maszynowy pochodzi od światowych producentów obrabiarek.
Końcowym etapem o strategicznym znaczeniu jest produkcja wtryskowa wyprasek. Realizowana jest w oparciu o wtryskarki Arburg i Krauss Maffei z atestowanych tworzyw światowych producentów.

Najnowsze artykuły